اداره آموزش و پرورش گرگان جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ (۱۳۹۳/۰۱/۲۹)
Friday , أفريل 18 , 2014 (2014/04/18)

Copyright © 1392 Shakhes Rayane Sepahan
Ver.5.7 Email :Poshtibani@ShakhesRayane.ir
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات
اداره کل آموزش و پرورش
استان گلستان

 

ورود به بخش مدیریت

ورود به بخش مدیریت
نام کاربری :
رمز عبور :
کد امنیتی مقابل :

کاربر :

ورود به دبیرخانه مرکزی :